Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem (del parc. št. 5387 k. o. Portorož, v izmeri cca. 330 m2)

2. 3. 2023 133
02.03.2023
Namere, odločbe, pobude
22.03.2023 do 23:59