Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Piran v najem

22. 3. 2023 248
22.03.2023
Javno zbiranje ponudb
11.04.2023 do 09:00
478-56/2018
Nina Zovko