Številčna piranska delegacija v pobratenem Ogleju

17. 4. 2023 Kabinet župana 220