V Piranu 5 ulic in trgov s poimenovanji kot nekoč

7. 9. 2023 Kabinet župana 165