Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln

Oddaja vloge
Taksa:
  • Word ali pdf vloga: 22,60 EUR
  • E-vloga (z dig. potrdilom) : 18,10 EUR
  • Spletna vloga (brez dig. potrdila): 22,60 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0129 0490 0309 182
Referenca: SI11 75906-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA