Sklep o podaljšanju roka aktualnih občinskih razpisov in drugih javnih objav

18. 3. 2020 155