Civilna zaščita Piran svetuje in poziva k preventivnemu ter odgovornemu ravnanju

20. 3. 2020 197