Objava dopolnitve za pridobitev ustreznosti Okoljskega poročila