Sklep o popravku pomote v Sklepu o nadaljevanju postopka izdelave Občinskega prostorskega načrta – strateški del

2. 8. 2021 Kabinet župana 952