Občinski prostorski načrt - strateški del (OPN SD): JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA