Podaljšana javna razgrnitev osnutka strateškega dela Občinskega prostorskega načrta (OPN SD)

24. 1. 2022 Kabinet župana 3919