Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora na naslovu Sečovlje 21, 6333 Sečovlje, ID znak: stavba 2632-1138, parc. št. 3587/4, k.o. Sečovlje, v izmeri 44,76 m2

1. 7. 2021 779
01.07.2021
Namere, odločbe, pobude
Do preklica
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog