NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM (DEL PARC. ŠT. 42/1, 59/5, 59/1, 170, 173/13 IN 174, K. O. PIRAN IN DEL PARC. ŠT. 2998/1 IN 2995/84, K. O. SEČOVLJE)

14. 9. 2021 41
14.09.2021
Namere, odločbe, pobude
04.10.2021 do 23:59