Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora v pritličju stavbe na naslovu Ulica IX. korpusa 10, 6330 Piran, ID znak: stavba 2630-142-1 (del št. 1), parc. št. 854, k. o. Piran, v izmeri 12,44 m2 + 8,73 m2 (skupno 21,17m2)

14. 10. 2021 54
14.10.2021
Namere, odločbe, pobude
03.11.2021 do 23:59
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog