Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 561/2, k. o. 2632-Sečovlje

20. 10. 2021 74
20.10.2021
Namere, odločbe, pobude
10.11.2021 do 23:59