Odločba o ugotovitvi lastninske pravice občine Piran na parceli št. 7703/6 k.o. Portorož in zaznambi grajenega javnega dobra

22. 11. 2021 Kabinet župana 40
22.11.2021
Namere, odločbe, pobude
07.12.2021 do 00:00