Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v lasti Občine Piran v najem, del parc. št. 1500, k. o. Piran

22. 5. 2023 244
22.05.2023
Javno zbiranje ponudb
13.06.2023 do 09:00