Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 994/11, k. o. 2632 Sečovlje

14. 3. 2024 165
14.03.2024
Namere, odločbe, pobude
03.04.2024 do 23:59
Tina Opara Simčič