Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva