Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva