Odlok o občinskih taksah v Občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva