Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran

Predpisi, na katere predpis vpliva