SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA SKLENITVE NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE (za parc. št. 2787/1 in 2788/5, k. o. Portorož)

27. 9. 2021 53
27.09.2021
Namere, odločbe, pobude
18.10.2021 do 23:59