Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža na parc. št. 4976-3, k. o. Portorož

17.11.2020 36
17.11.2020
Namere in odločbe
07.12.2020 do 23:59
478-178/2010
11.11.2020